mask

Smary wysokotemperaturowe

Smary wysokotemperaturowe są wykorzystywane tam, gdzie zachodzi potrzeba zmniejszenia tarcia pomiędzy elementami układu, które podczas pracy narażone są na działanie wysokich temperatur. Są to produkty odporne na działanie temperatury nawet do 200 stopni Celsjusza.