mask

Preparaty antykorozyjne – Łódź

Zajmujemy się dystrybucją preparatów antykorozyjnych w Łodzi. To produkty chemiczne, które zostały zaprojektowane w celu ochrony metalowych powierzchni przed korozją. Dysponujemy specyfikami do tymczasowej i trwałej ochrony antykorozyjnej, w tym produktami firmy Molydal. Zapraszamy!

 

Preparaty do trwałej ochrony antykorozyjnej

Oferujemy preparaty do trwałej ochrony antykorozyjnej, w tym:

  • do gruntowania i malowanie – trwała ochrona antykorozyjna często obejmuje proces gruntowania i malowania metalowych powierzchni; gruntowanie zapewnia przygotowanie powierzchni oraz tworzenie warstwy podkładowej, która zabezpiecza metal przed korozją, a następnie nakładana jest warstwa malarska, która dodatkowo zwiększa odporność na korozję i zapewnia estetyczny wygląd;
  • inhibitory korozji – to substancje chemiczne, które są dodawane do preparatów antykorozyjnych lub stosowane jako powłoki ochronne; mogą one reagować z metalową powierzchnią, tworząc warstwę ochronną, która hamuje proces korozji; inhibitory korozji mogą zapewniać trwałą ochronę, nawet w agresywnych środowiskach;
  • farby antykorozyjne – to specjalistyczne farby zawierające inhibitory korozji, które zapewniają trwałą ochronę metalu przed procesami korozji; mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz, a ich formuła może być dostosowana do konkretnych warunków środowiskowych i wymagań aplikacyjnych.

 

Środki do tymczasowej ochrony antykorozyjnej

Oferujemy środki do tymczasowej ochrony antykorozyjnej, w tym:

  • pasty i oleje antykorozyjne – preparaty antykorozyjne w postaci past i olejów mogą być stosowane do czasowej ochrony metalowych powierzchni; tworzą one warstwę ochronną, która zapobiega kontaktowi metalu z wilgocią i substancjami chemicznymi;
  • woski konserwacyjne – stosowane do czasowej ochrony antykorozyjnej; tworzą warstwę ochronną na powierzchni metalu, która zapobiega korozji poprzez izolację metalu od czynników zewnętrznych;
  • preparaty na bazie silikonu – tworzą warstwę ochronną, która zapobiega kontaktowi z wodą i substancjami chemicznymi;
  • aerozole antykorozyjne – preparaty w sprayu zawierające inhibitory korozji, które mogą być łatwo aplikowane na metalowe powierzchnie w celu zapewnienia krótkotrwałej ochrony przed korozją.