mask

Smary techniczne, spożywcze, suche

Smar jest produktem o półpłynnej, płynnej lub stałej konsystencji. W zależności od zastosowania wyróżnia się kilka rodzajów tego produktu. W ofercie mamy:

  • smary techniczne,
  • smary spożywcze,
  • smary suche,
  • smary wysokotemperaturowe.

Smary techniczne są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest złagodzenie tarcia pomiędzy poszczególnymi elementami mechanizmu. Brak zastosowania tego rodzaju smarów sprawi, że elementy narażone na bezpośredni kontakt i ścieranie się ze sobą będą się szybciej zużywały.

Smary wysokotemperaturowe są wykorzystywane tam, gdzie zachodzi potrzeba zmniejszenia tarcia pomiędzy elementami układu, które podczas pracy narażone są na działanie wysokich temperatur. Są to produkty odporne na działanie temperatury nawet do 200 stopni Celsjusza.