Kleje przemysłowe

Kleje anaerobowe

  Kleje grupy A- łatwodemontowalne
  Kleje grupy B- średniodemontowalne
  Kleje grupy C- trudnodemontowalne
  Kleje grupy D- bardzo trudnodemontowalne
  Kleje grupy E- bardzo trudnodemontowalne (do wysokich temperatur)

Kleje cyjanoakrylowe

  CH-01
  CH-06
  CH-10
  CH-20
  CH-22
  CH-54
  CH-96
  CH-2

Oznaczenie kleju

Charakterystyka

CH – 01

do powierzchni nasiąkliwych, ogólnego stosowania, utwardza się przy niskiej wilgotności powietrza

CH – 06

do tworzyw sztucznych i gumy, z primerem CH-2 skleja poliolefiny

CH – 10

odporny na wysokie temperatury, drgania i dużą wilgotność powietrza, zawiera kauczuk, który powoduje wzmocnienie spoiny

CH – 20

ogólnego stosowania, o bardzo małej lepkości, do klejenia dobrze dopasowanych elementów

CH – 22

ogólnego stosowania, o dużej lepkości, do nierównych powierzchni i dużych szczelin

CH – 54

do powierzchni nasiąkliwych, ogólnego stosowania, tiksotropowy, utwardza się przy niskiej wilgotności

CH – 96

do powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych

CH – 2

primer do przygotowania powierzchni tworzyw trudnosklejalnych (PE, PP, gumy silikonowej, ABS, PTFE.